Waste-to-Energy
Zarząd Stowarzyszenia.Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i statutem, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.


W skład Zarządu wchodzą:


1. Alina Pisiecka (Przewodniczący) - PUHP "LECH" Sp. z o.o. Białystok
2. Andrzej Drewniak (członek) - MZGOK Sp. z o.o. Konin
3. Jakub Bator (członek) - Krakowski Holding Komunalny S.A. Kraków
4. Konrad Nowak (członek) - MPEC Sp. z o.o. Olsztyn
5. Katarzyna Kruszka-Pytlik (członek) - Miasto Poznań
6. Andrzej Pudło (członek) - Fortum Silesia S.A.
WYDARZENIA

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów współpracuje z firmą ABRYS przy 17. Konferencji Termiczne Przekształcanie odpadów, która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2020 r. Szczegóły Konferencji znajdują się w linku poniżej.
https://termiczne.abrys.pl/
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl