Waste-to-Energy
Zarząd Stowarzyszenia.Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i statutem, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.


W skład Zarządu wchodzą:


1. Andrzej Drewniak (Przewodniczący) - MZGOK Sp. z o.o. Konin
2. Alina Pisiecka (członek) - PUHP "LECH" Sp. z o.o. Bałystok
3. Jakub Bator (członek) - Krakowski Holding Komunalny S.A. Kraków
4. Konrad Nowak (członek) - MPEC Sp. z o.o. Olsztyn
5. Jan Skalski (członek) - MZGOK Sp. z o.o. Konin
6. Konrad Mikołajski (członek) - MKUO "ProNatura" Sp. z o.o. Bydgoszcz
WYDARZENIA

Udział Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów jako współpraca w X Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2018 r. w Licheniu Starym k. Konina (Hotel Atut). Szczegółowe informacje:
http://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2018/
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel.: 63 246 81 79
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl