Waste-to-Energy
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Białymstoku

ADRES:
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
Województwo: Podlaskie

TELEFON:

85 65 39 444

E-MAIL:
biuro@speo.org.pl

NIP: 665-299-7525 REGON: 361070601 KRS: 0000549162

Numer rachunku , na który należy dokonywac wpłat z tytułu składek członkoskich:

Bank Ochrony Środowiska
Nr rachunku 83 1540 1232 2026 0000 5007 0001


Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego:


Imię i nazwisko


Adres e-mail:Napisz wiadomość

WYDARZENIA

Udział Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów jako współpraca w XIV X Konferencji "Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie", która odbędzie się w dniach 21-23 lutego 2018 r. w Licheniu Starym k. Konina (Hotel Atut). Szczegółowe informacje:
http://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpok/2018/
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok
tel.: 85 65 39 444
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl