Waste-to-Energy
WYDARZENIA

Udział Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów jako współpraca w XIV Międzynarodowej Konferencji Termiczne Przekształcanie Odpadów - 14-16.11.2017 r. w Świnoujściu
więcej
INICJATYWY

Wniosowanie do ustawodawcy w sprawie uwzględnienia w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii instalacji do termicznego przekształacania odpadów komunalnych.

Wnioskowanie o zmianę rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykorzystania odpadów poza instalacjami i urządzeniami w zakresie możliwości gospodarczego wykorzystania zużla.

© SPEO
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów
NIP: 665-299-7525
REGON: 361070601
KRS: 0000549162
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel.: 63 246 81 79
e-mail: biuro@speo.org.pl
www.speo.org.pl